>

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

KING OIL GET THE BEST OIL FOR ENGINE
Chăm sóc khách hàng
08:00 - 17:00
0 Giỏ hàng
Hỗ trợ Hotline: 0984 566 557 Trung tâm hỗ trợ
08:00 - 19:00
0984 566 557
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG
Ngày đăng: 15/11/2020 11:33 PM

  BẢO MẬT THÔNG TIN 

  1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

  2. Phạm vi thu thập thông tin:

  3. Phạm vi sử dụng thông tin
  Thông tin cá nhân của khách hàng, Quang Vũ chỉ sử dụng cho các hoạt động nội bộ của công ty bao gồm:

  4. Thời gian lưu trữ thông tin

  5. Địa chỉ

  6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khi truy cập trang web Kingoil.vn

  Chia sẻ:
  Bài viết khác: